Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Chứng nhận
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
ISO9001 ISO9001 IAF Production and service of hardware products and plastic products 2016-02-25 ~ 2018-09-14
Chứng nhận sản xuất
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
SGS SGS SGS Notebook,Portfolio,Folder,Binder 2019-01-11 ~ Đã xác minh
Trademark
Hình ảnh Số nhãn hiệu Tên thương hiệu Danh mục thương hiệu Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
louis lord 19261647 louis lord Office & School Supplies>>Books,Office & School Supplies>>File Folder Accessories,Office & School Supplies>>Book Cover 2017-04-14 ~ 2027-04-13 Đã xác minh
louis lord 19261111 louis lord Luggage, Bags & Cases>>Handbags & Messenger Bags>>Other Handbags & Messenger Bags 2017-04-14 ~ 2027-04-13 Đã xác minh

Nghiên cứu & Phát triển

There is/are Less than 5 People R&D Engineer(s) in the company.

Gửi email cho nhà cung cấp này